Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Miasto i Gmina Górzno  otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" – Edycja 2021, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Program "Poznaj Polskę" pozwala szkołom na uzyskanie dofinansowania wyjazdów m.in. do muzeów, miejsc pamięci, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, w tym: jednodniowej - do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowej - do kwoty 15 tys. zł, przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Kwota otrzymanego dofinansowania przez Miasto i Gminę Górzno ze środków budżetu państwa wynosi 11.219,00 zł, a wkład własny Miasta i Gminy Górzno stanowi 2.805,00,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 14.024,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom jeszcze w tym roku planuje się realizację 2 wyjazdowych wycieczek szkolnych( jednodniowa i dwudniowa).Uczniowie odwiedzą atrakcyjne miejsca w Toruniu: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Piernika, Dom Legend Toruńskich, Planetarium oraz Niewidzialny dom.


Przewidywana liczba uczniów, którzy wezmą udział w wyjazdowych wycieczkach szkolnych wyniesie 53 osoby.