Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: +48 222 500 115 w celu usprawnieniem obsługi zgłoszeń dla całej Inspekcji Sanitarnej.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju od soboty 24 października 2020r.

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Infografika z opisem obostrzeń w strefie czerwonej od 24 października 2020r. Obostrzenia są wymienione w artykule.

 

wykrzyknik w czerwonym kwadracieZgodnie z §24 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn.zm.)od dnia 22.10.2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Górznie podlega ograniczeniu polegającym na ograniczeniu  bezpośredniej obsługi interesantów.

Z pracownikami Urzędu można kontaktować się telefonicznie oraz mailowo bądź za pośrednictwem poczty albo platformy ePUAP z domu.  Pełny wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu  dostępny jest na głównej stronie BIP oraz w zakładce Dane kontaktowe 

W sytuacji, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta i Gminy  celem dokonania określonej czynności urzędowej, bądź pilna potrzeba –sprawy załatwiane będą po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustaleniu terminu wizyty w Urzędzie.

Dla osób załatwiających sprawy dostępne jest TYLKO wejście od strony USC.

Ponadto interesanci  wpuszczani będą do budynku Urzędu POJEDYNCZO
po uprzednim użyciu dzwonka zamontowanego przy drzwiach.

Obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem następujących zasad:

  • konieczności zakrywania nosa i ust, używania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych);
  • należy pamiętać  o zachowaniu 2 metrowej odległości pomiędzy osobami;
  • w 1 pomieszczeniu może przebywać tylko 1 interesant, obsługa będzie prowadzona pojedynczo.

Proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do aktualnej sytuacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno 

-//- 

Tomasz Kinicki 

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Infografika dla strefy żółtej od 17 października - dokładny opis poniżej obrazków

,Infografika dla strefy czerwonej od 17 października - dokładny opis poniżej obrazków

Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego informuje, że osiemdziesiąt starszych osób, podopiecznych powstałych ze wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego dziennych domów opieki w Górznie w powiecie brodnickim i Przysieku w powiecie toruńskim, otrzymuje do domów bezpłatne gorące posiłki, a od kilku dni także zamówione zakupy i leki. To skutek rozwiązań, które przyjęto na czas epidemii COVID-19.

czytaj więcej