Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

W dniach 2-7.11.2015 r. na terenie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych.

Terminarz zbiórki:

SOŁECTWO LOKALIZACJA DATA Od godz. Do godz.
Czarny Bryńsk przy siedzibie G-LPK 02.11 8:30 11:30
Fiałki przy remizie OSP 02.11 12:00 15:00
Gołkowo u sołtysa 03.11 8:30 11:30
Szczutowo przy remizie OSP 03.11 12:00 15:00
Zaborowo u sołtysa 04.11 9:00 14:00
Miesiączkowo przy RSP (obok boiska) 05.11 9:00 11:00
Miesiączkowo przy remizie OSP 05.11 11:30 15:00
Szynkówko u sołtysa 06.11 10:00 14:00
Górzno Wybudowanie ul. Gajowa (na starej oczyszczalni) 07.11 8:00 15:00
Miasto Górzno ul. Gajowa (na starej oczyszczalni) 07.11 8:00 15:00

 

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, Rejon Dystrybucji w Brodnicy informuje, że w dniu 09.10.2015 w godzinach od 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Szczutowo 3.
Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.

Informacja

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 października 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych .

Porządek obrad:

1.Analiza wychowania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie miasta i gminy.
2. Analiza sprawozdań dyrektorów o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
3. Zapoznanie się z wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
4. Konsultacje dotyczące  Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno.


                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                       Oświaty , Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych

                                                                                     -//-
                                                                           Jerzy Andrzejewski

Szanowni mieszkańcy,
W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące zaproponowania potencjalnych przedsięwzięć, kryteriów wyboru operacji a także celów LSR na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się 15.10.2015 roku o godzinie 10.00 w GOK Górzno.
Planowany program spotkania:
1. Otwarcie
2. Przedstawienie proponowanych zakresów tematycznych oraz przedsięwzięć
3. Rodzaje grup defaworyzowanych i planowane wsparcie
4. Przedstawienie proponowanych kryteriów wyboru operacji
5. Propozycje celów LSR
6. Inne sprawy
7. Zakończenie

Bogusław Błaszkiewicz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
LGD Pojezierze Brodnickie

Mobilne Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych .