Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

   W związku z zgłoszeniami dotyczącymi spalania  śmieci w kotłach domowych przypominamy, iż spalenie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia oszczędność.
W emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowia ludzi jest bardzo szkodliwe.
Zanieczyszczenia wytworzone w czasie palenia śmieci powodują takie choroby jak: astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry, alergia pokarmowa, a nawet choroby nowotworowe.
Przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w kotłach domowych. Są to urządzenia nie przystosowane do tego celu. To my sami musimy mieć świadomość na co narażamy siebie, swoich najbliższych i sąsiadów paląc śmieci.
Karą jaką wszyscy zapłacą to utrata zdrowia.
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, aby w kotłach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni opał, co przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia nas wszystkich.
Przepisy prawa określają czego nie wolno spalać w kotłach domowych, są to : plastikowe i butelki po napojach, gumy, zużyte opony,  tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, elementów drewnianych klejonych, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno                                                            

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już siódma edycja !
Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego regionu"

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2017r. (piątek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej.

porządek obrad (pdf)

OGŁOSZENIE
Utylizacja azbestu– ogłoszenie naboru wniosków

Miasto i Gmina w Górznie  informuje o możliwości pozyskania dotacji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno w terminie: do dnia 10 marca 2017 r. do godziny 15:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod  nr tel. 56/6448358.

Informuję, że warunkiem realizacji unieszkodliwiania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Miasta i Gminy w Górznie o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górznie lub w siedzibie Urzędu, wejście od ul. Gołuńskiego.


Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
 -//- Tomasz Kinicki

 

Wniosek (PDF)