Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z 2012 r. poz. 986.) z dniem 1 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Urzędu Miasta i Gminy Górzno ul. Rynek 1, 87-320 Górzno pokój numer 8 (sekretariat) bądź telefonicznie pod nr: 56 49 89 249, 56 644 83 51 lub elektronicznie na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (przy zgłoszeniu prosimy podać zakres pytań).

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno nie musi być wcześniej uzgadniana.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób.

Informujemy, że na podstawie nowej strategii Rządu RP w zakresie polityki obronnej kraju oraz zamiaru tworzenia jednostek obrony terytorialnej powstała możliwość wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. Pierwsze pododdziały wojsk OT mają być utworzone do końca 2016r. W związku z powyższym Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi bazę danych ochotników do służby w pododdziałach obrony terytorialnej. Osoby zainteresowane służbą mogą zgłaszać się do WKU w Brodnicy lub do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Górzno pok. nr 2, tel. 56/6448360

 

Z okazji  „Dnia Samorządu Terytorialnego"

składam Współpracownikom,  Radnym Rady Miejskiej,
Sołtysom, członkom Rad Sołeckich i Zarządu Samorządu Mieszkańców
najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji
w gospodarowaniu gminą.
Życzę wszystkim zadowolenia z pełnienia tej doniosłej społecznie roli.
Dziękuję za pracę, dobre pomysły i decyzje
podejmowane dla dobra gminnej społeczności.
Życzę Wszystkim Samorządowcom wytrwałości
i powodzenia w  działaniach oraz sukcesów zawodowych
i samych radosnych dni w życiu osobistym.
Niech społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji
i motywacji do dalszej pracy.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
                                                                   Tomasz Kinicki