Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Dnia 26 lutego 2016 roku o godzinie 19:00 w Remizie Strażackiej odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Szczutowo.

Tematyką spotkania będzie sprawozdanie z działalności sołectwa w roku 2015 oraz wybór uzupełniający sołtysa.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRODNICY informuje, że w dniu 1 marca 2016  roku w godzinach od 8.30 do 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie organizuje jednodniowy punkt wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brodnicy. W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie podatkowe PIT za pośrednictwem aplikacje e-Deklaracje. Pomogą im w tym pracownicy Urzędu Skarbowego w Brodnicy. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-8C). Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z ulg podatkowych powinni posiadać także dokumenty, na podstawie których prawo takie im przysługuje.
Ponadto w celu przesłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy także znać kwotę swojego przychodu z zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy (tj. za rok 2014).
Wypełnione formularze zeznań PIT mogą być składane także bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brodnicy, ul. Sikorskiego 19,  lub wysyłane listem poleconym za pośrednictwem poczty za opłatą pocztową, lub też przesyłane drogą elektroniczną.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje, że  w zakresie przyjmowania zeznań rocznych PIT za 2015 rok Urząd Skarbowy w Brodnicy w dniach 28-29  kwietnia 2016  roku będzie czynny w godz. 7.30 – 18.00 oraz kasa będzie czynna w godz. 7.30 – 15.00. Dodatkowo 16 kwietnia 2016r. (sobota) jest „Dniem Otwartym”, Urząd Skarbowy w Brodnicy będzie czynny w tym dniu  w godz. 7.30 – 15.30.
   
Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 56 49 54 744 lub 56 49 54 746.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Brodnicy
mgr Marek Kryś
 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza do udziału w Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się dnia 19 marca (sobota) 2016 r. w Przysieku.
Celem Jarmarku jest przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego związanego z Wielkanocą, a także promocja produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2016r. (piątek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji
(-) Justyna Łubińska
Przewodniczący Komisji
(-) Regina Lisińska