Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Informujemy, że na podstawie nowej strategii Rządu RP w zakresie polityki obronnej kraju oraz zamiaru tworzenia jednostek obrony terytorialnej powstała możliwość wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. Pierwsze pododdziały wojsk OT mają być utworzone do końca 2016r. W związku z powyższym Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi bazę danych ochotników do służby w pododdziałach obrony terytorialnej. Osoby zainteresowane służbą mogą zgłaszać się do WKU w Brodnicy lub do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Górzno pok. nr 2, tel. 56/6448360

 

Z okazji  „Dnia Samorządu Terytorialnego"

składam Współpracownikom,  Radnym Rady Miejskiej,
Sołtysom, członkom Rad Sołeckich i Zarządu Samorządu Mieszkańców
najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji
w gospodarowaniu gminą.
Życzę wszystkim zadowolenia z pełnienia tej doniosłej społecznie roli.
Dziękuję za pracę, dobre pomysły i decyzje
podejmowane dla dobra gminnej społeczności.
Życzę Wszystkim Samorządowcom wytrwałości
i powodzenia w  działaniach oraz sukcesów zawodowych
i samych radosnych dni w życiu osobistym.
Niech społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji
i motywacji do dalszej pracy.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
                                                                   Tomasz Kinicki