Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do składania ofert na "Modernizację istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem komina zewnętrznego oraz wymianie kotła c.o. w budynku przy ul. Św. Floriana 12 w Górznie". Termin składania ofert upływa 15 września 2015 r. do godz. 9:00
Więcej informacji tutaj

Informujemy, że z dniem 02.09.2015 r. siedziba Zakładu Usług Komunalnych została przeniesiona na ul. Św. Floriana 12 (budynek po Energetyce).

W dniu: 07.09.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Pocztowa 16 w Górznie w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie 56/498-92-56 Ośrodek Zdrowia w Górznie .
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 07.09.2015r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU,
Rejon Dystrybucji w Brodnicy
Informuje, że:
- w dniu 07.09.2015 w godzinach od 08:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Czarny Bryńsk 2,
- w dniu 07.09.2015 w godzinach od 08:00 do 10:00 oraz w godzinach od 14:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Czarny Bryńsk 1,

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.