Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do składania ofert na Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na "Stabilizację osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3 Obręb Miasto 2" . więcej >>>tutaj<<<

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki w piątek 31 marca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odebrał promesę na realizację zadania pn.  „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2”- przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej”. Wartość planowanej dotacji wyniesie 150 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości wyżej wymienionego zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Promesy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w województwie przedstawicielom samorządów i regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wręczył w imieniu ministra podsekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek.

Informuje się, że Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie  o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2017r. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od dnia 10.04.2017r. do 14.04.2017r.

Weź udział w konkursie „Moja posesja”

Zarządzeniem nr 186/2017 z dnia 30.03.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłosił konkurs pn. „Moja posesja”

 ogródek

Konkurs jest adresowany do mieszkańców miasta i gminy Górzno, do właścicieli, posiadaczy, bądź użytkowników domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Kategorie konkursu

1.     Najpiękniejsza posesja w mieście Górzno

2.     Najpiękniejsza posesja w gminie Górzno