Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Przewodniczący Samorządu Mieszkańców informuje, że w dniu 01.10.2015 roku o godz. 19.00 w GOK odbędzie się zebranie mieszkańców Miasta Górzno.
Głównym tematem zebrania będzie podział środków finansowych do dyspozycji Samorządu Mieszkańców na 2016 rok.
Ponadto w porządku obrad przewiduje się omówienie głównych założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2016 - 2022.

Serdecznie prosimy o liczny udział z uwagi na ważność spraw, które będą omawiane.

Z poważaniem
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
Witold Świdziński

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września  2015 r. (czwartek) o godz. 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji
Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
-//-  Jerzy Rejentowicz

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
-//-  Regina Lisińska

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu  24.09.2015 r. (czwartek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września  2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XII  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

   Uprzejmie informujemy, że z uwagi na brak prądu w dniu 17.09.2015 roku kasa Urzędu Miasta i Gminy będzie nieczynna oraz mogą wystąpić problemy z załatwieniem niektórych spraw urzędowych.
W tym dniu, zostanie udostępniony tymczasowy numer telefonu do Urzędu Miasta i Gminy (czynny tylko 17.09.2015r): 56-49-88-180