Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2016r. (wtorek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów.


Przewodniczący Komisji
(-) Justyna Łubińska
Przewodniczący Komisji
(-) Regina Lisińska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno przypomina, że w dniu 15.03.2016 r. mija termin zapłaty I raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. W przypadku wpłaty podatku u sołtysa należy zabrać ze sobą decyzję wymiarową na bieżący rok.

Zakład Usług Komunalnych w Górznie informuje, iż w związku z budową sieci wodociągowej w Szczutowie (Budki) w dniu 3 marca 2016 roku nastąpi przerwa w dostawie wody na obszarze miejscowości Szczutowo, Gołkowo i Górzno - Wybudowanie.

Planowane godziny przerwy w dostawie wody od 8:00 do 12:00.

Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.

Przepraszamy za powyższe niedogodności.

 

Sławomir Rynkowski

Kierownik Zakładu Usług

Komunalnych w Górznie

KOMUNIKAT PREZESA KPIR ODNOŚNIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH UJEMNYMI SKUTKAMI PRZEZIMOWANIA

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin.
Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja rozpoczęciu wegetacji roślin. Niestety, otrzymujemy już pierwsze sygnały o objawach wskazujących na uszkodzenia niektórych plantacji będące skutkiem złego przezimowania.

W związku z tym, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaleca rolnikom, by nie zwlekali z oceną przezimowania swoich upraw i już teraz dokonali lustracji ozimin. Odpowiednio wczesne rozeznanie pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji gospodarczych i w przypadku konieczności dokonania przesiewów umożliwi odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w materiał siewny.

Zwracamy także uwagę, że w przypadku objęcia uszkodzonej uprawy ubezpieczeniem, rolnik zobowiązany jest zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o szkodzie w terminie określonym w warunkach tego ubezpieczenia. Jeżeli poszkodowany rolnik zamierza ubiegać się o jakąkolwiek pomoc np. preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji, szkodę należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przed zaoraniem plantacji i to
z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat.

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
Ryszard Kierzek

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2016r. (piątek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Przewodniczący Komisji
(-) Jerzy Andrzejewski