Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 601 o pow. 0,1131 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie (pdf)

załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (pdf)