Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej  „Wilga” będzie działał Dzienny Dom Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ). Dnia 25.01.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki podpisał umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Górznie”. Liderem projektu jest Fundacja WERWA z Rogowa, partnerem Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. oraz Miasto i Gmina Górzno. Projekt ma na celu zorganizowanie czasu wolnego w formie zajęć dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Górzno w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie. O szczegółach naboru seniorów do DDP będziemy Państwa informować na stronie Urzędu Miasta i Gminy Górzno, w „Głosie Górzna” oraz poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie.


Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii  we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., prowadzi projekt w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki  w dniu 24.01.2018 r. podpisał z firmą First Data Polska S.A. z Warszawy umowę o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami  płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS w jednostkach administracji publicznej. Reasumując, w najbliższym czasie w kasie Urzędu Miasta i Gminy Górzno będzie można zrealizować transakcje i zobowiązania za pomocą kart płatniczych Visa i Mastercard.

Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnia dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i  inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie a kończy dnia następnego o godz. 8.00.

    W związku z nadchodzącą Kampanią 2018 i możliwością złożenia wniosku związanego z płatnościami bezpośrednimi za pomocą nowej aplikacji eWniosekPlus, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brodnicy przekazuje informację o przeprowadzeniu szkolenia dla beneficjentów z terenu miasta i Gminy Górzno, które odbędzie się dnia 1.03.2018r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali Urzędu Gminy Świedziebnia.

Kierownik Biura Powiatowego

Jacek Jałowiec