Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

 

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Miasto i Gmina Górzno wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.

W ramach Projektu Miasto i Gmina Górzno przeprowadzi rekultywację gminnego składowiskaodpadów w miejscowości Miesiączkowo o powierzchni 2,35 ha. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

W dniu 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy z udziałem Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu i przedstawicieli pozostałych 21 gmin uczestniczących w projekcie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz umów partnerskich ze środków POIŚ oraz WFOŚIGW.

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Planowana wartość całego Projektu to ponad 27,6 miliona złotych. Koszt realizacji zadania przez Miasto i Gminę Górzno wynosi 1 967 000,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności to 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 1 671 949,71 zł . Pozostałe środki to wkład własny Miasta i Gminy Górzno w wysokości 98 350,29 zł (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 196 700,00 zł (10%).