Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.,
  w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Górznie,
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Górzno,
  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta i Gminy Górzno do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie".

  9. Zgłaszanie interpelacji.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Szymon Cieśliński