Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie (pdf)

Załącznik nr 1 - regulamin

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - umowa

Załącznik nr 4 - sprawozdanie

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno informuje o spotkaniu dla przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Górzno, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2018r. o godz. 13:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, ul. Kamionka 24.

Informacja Starosty Brodnickiego (pdf)

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

Obwieszczenie (pdf)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

zarządzenie (pdf)

załącznik do zarządzenia (pdf)

formularz konsultacji (pdf)

Raport z konsultacji (pdf)

Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zarządzenie 280/2018 (pdf)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

zarządzenie (pdf)

załacznik Nr 1 (pdf)

oświadczenie (pdf)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenie wraz z załącznikami (pdf)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym

 

Zarządzenie (PDF)

Projekt uchwały (PDF)

Formularz konsultacji (PDF)

Raport z przeprowadzonych konsultacji (PDF)

 

 

Zarządzenie nr 238/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Zarządzenie (pdf)
Załącznik do zarządzenia (pdf)
Formularz konsultacji (pdf)

Raport z konsultacji (pdf) z dnia 13.11.2017