Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Szanowni Państwo

             Od 1 lipca 2024 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych kształtują się następująco:

  • 38,00 zł miesięcznie za osobę, za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny, bez kompostowania bioodpadów
  • 35,00 zł miesięcznie za osobę, za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny z kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Taka zmiana stawek została spowodowana wysoką ofertą przetargową na odbiór odpadów komunalnych z naszej gminy. Była to jedyna oferta. Wzrost kwoty oferowanej przez odbiorcę odpadów wynika m.in. z:

  • charakterystyki i specyfiki obsługiwanych miejscowości, w tym dużego udziału dróg nieutwardzonych - tereny wiejskie w naszej gminie są trudne do obsługi,
  • masy odbieranych odpadów z podziałem na frakcje – mamy bardzo dużo odpadów zmieszanych, a część odpadów segregowanych jest nienależycie sortowana,
  • odległości gminy od miejsca, do którego są przekazywane odpady w celu ich przetworzenia –punkt odbioru jest znacznie oddalony od naszej gminy,
  • wymaganego do osiągnięcia poziom recyklingu – za mało segregowanych odpadów,
  • czynników makroekonomiczne m.in. rosnącej inflacji, drożejącej energii elektrycznej, wzrostu cen paliw, opłaty środowiskowej, kosztów utrzymania pracowników,
  • zaostrzających się regulacji prawnych nakładanych na gminę oraz wykonawców.

Dlatego pamiętajmy- SEGREGUJMY ŚMIECI !

Zadbamy w ten sposób o czystość naszej planety, a także przyczynimy się dla dobra naszej społeczności.