Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021r. (poniedziałek) o godz. 13.00,
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 7. Informacja przewodniczących komisji o pracach w komisji.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 202 – 2021,
 9. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie na 2021r.
 • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno instrumentem płatniczym,
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2022 rok,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
 • w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno,
 • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 lipca 2021 r.
 1. Zgłaszanie interpelacji.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (sala posiedzeń).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński