Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Przypomina się właścicielom gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych o obowiązku ich utrzymania i konserwacji.

Obowiązek ten wynika z art. 205  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). 

Z uwagi na powyższe, przypomina się o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, przebiegających przez nieruchomość, w szczególności:

  • czyszczenie rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszanie i wygrabianie roślinności ze skarp i dna rowów,
  • odmulanie dna koryt rowów,
  • utrzymywanie drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczanie osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych. 

Zgodnie z art. 206 ustawy Prawo wodne, w przypadku niewykonywania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych, właściwy organ Wód Polskich wydaje decyzję administracyjną, ustalająca omawiane obowiązki, zawierające szczegółowe zakresy i terminy wykonywania prac konserwacyjnych, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez zainteresowanych właścicieli gruntów.

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

                                                                                                      Tomasz Kinicki