Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko zazwyczaj zgłaszają rodzice. Ale są sytuacje gdy dziadkowie, emeryci mogą ubezpieczyć wnuka.

Każdy emeryt ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy  pozostają na jego utrzymaniu i  nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Do ubezpieczenia mogą też zgłosić krewnych wstępnych (ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dziadkowie, emeryci mogą  zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko wtedy, jeśli jego rodzice nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie są uprawnieni

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że bonem można jeszcze płacić do końca marca przyszłego roku. Można więc z niego skorzystać jesienią czy zimą – płacąc za weekendowe wyjazdy z dzieckiem lub ferie zimowe w kraju.

Wiele rodzin z dziećmi podczas tegorocznych wakacji zdecydowało się na wczasy w kraju, płacąc za wypoczynek bonem turystycznym. Mieszkańcy naszego województwa spośród 225,5 tys. bonów turystycznych aktywowali 159,5 tys. bonów (71 procent). Całkowicie wykorzystali blisko 77 tys.
z nich. Natomiast suma płatności przekroczyła 87,6 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin, a także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku epidemii koronawirusa.  Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon również o wartości 500 zł. 

Nie wszyscy jednak uprawnieni z bonu skorzystali. Niektórzy nawet go jeszcze nie aktywowali.
W naszym regionie na aktywację czeka jeszcze 66 tys. bonów. Przypomnę, że bon turystyczny możemy aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Na PUE ZUS sprawdzimy też, ile pieniędzy z bonu zostało jeszcze do wydania – mówi Krystyna Michałek.

Na opłacenie bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski rodzice mają czas tylko do końca marca 2022 roku, ale z samej usługi będzie można korzystać po tej dacie. Rodzice mogą na przykład bonem zapłacić za wycieczki szkolne, obozy, zieloną szkołę czy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, znajduje się na stronach: www.pot.gov.plwww.polska.travel, www.bonturystyczny.gov.pl

 

Zakład Usług Komunalnych w Górznie

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz decyzji z dnia 16 września 2021 roku GD.RZT.70.334.32.2021/D.DW wydanej przez Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku w sprawie  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno podaję do publicznej wiadomości:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno obowiązujące w okresie od 06.10. 2021r. do 05.10.2022 r.

L.p.

Oznaczenie grupy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto (Vat 8%)

1.

W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych

zł/m3

2,86

3,09

2.

W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów,

zł/m3

3,12

3,37

3.

 

Stawka opłaty abonamentowej miesięcznie za punkt poboru wody i/lub odprowadzania ścieków

 zł/miesiąc

2,00

2,16

4.

 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

zł/m3

3,92

4,23

                                                                                  

Kierownik ZUK

/-/ Sławomir Rynkowski

 

W tym roku już po raz szósty organizujemy we współpracy z PTTK Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną.
 
Wyruszymy do Trójstyku województw 25 września. Zapraszamy do wspólnego wędrowania w pięknych okolicznościach przyrody.
 
By dotrzeć w samo południe do trójstyku proponujemy Państwu do wyboru trzy sztafety, każda wyruszą z górznieńskiego rynku:
 • Nordic-walking / Piesza o 9:00 (lider: Robert Sargalski),
 • Rowerowa o 10:00 (lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno")
 • Biegowa o 10:30 (lider: Aneta Tylicka)

W tym roku już po raz szósty organizujemy we współpracy z PTTK Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną. Wyruszymy do Trójstyku województw 25 września. Zapraszamy do wspólnego wędrowania w pięknych okolicznościach przyrody. By dotrzeć w samo południe do trójstyku proponujemy Państwu do wyboru trzy sztafety, każda wyruszą z górznieńskiego rynku: - Nordic-walking / Piesza o 9:00 (lider: Robert Sargalski), - Rowerowa o 10:00 (lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno") - Biegowa o 10:30 (lider: Aneta Tylicka

   Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie zwołuje 1 października 2021 r o godz. 19:00 (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie zebranie mieszkańców Górzna. Tematem zebrania będą wybory uzupełniające Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Górzna.

 

REGULAMIN

XX Bieg po schodach

2 października 2021 r. (sobota)

 

 • Zawody rozegrane zostaną w dwóch etapach: I etap – bieg po schodach ul. Bożogrobców, II etap – bieg po schodach do OEE „Wilga” (razem 282 stopnie). O zwycięstwie decyduje suma z dwóch biegów.
 • Zawody rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – III klasa szkoły podstawowej i młodsi

II kategoria – IV-VI klasa szkoły podstawowej

VII klasa szkoły podstawowej  i starsi.

Będzie prowadzona osobno klasyfikacja dla dziewcząt oraz chłopców. Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki. Wszyscy biegacze otrzymają pamiątkowe magnesy.

 • I i II kategoria biegnie tylko po schodach do OEE „Wilga”

Zapisy uczestników przyjmują: Robert Sargalski Tel. 504 188 145  oraz Jacek Warmiński 566448350.

Początek zawodów o godzinie 10:00.

Niepełnoletni uczestnicy zawodów mogą startować wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Druk zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie (word)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00,
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.,
 • w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.

9. Zgłaszanie interpelacji.

     10. Odpowiedzi na interpelacje.

     11. Sprawy różne i wolne wnioski.

     12. Zakończenie obrad.

KOMISJA WSPÓLNA

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń UMiGG.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński

Szanowni Państwo,

zbliża się październik - Miesiąc Świadomości Raka Piersi, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” nabiera w tym okresie szczególnego znaczenia. W Polsce od 2006 roku realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, skierowany do Pań w wieku od 50 do 69 lat. Jego założeniem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.  Dotychczasowe wyniki realizacji Programu nie są satysfakcjonujące. Mimo, że  mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia i najskuteczniejszym badaniem przesiewowym u kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat, w 2021 roku z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało zaledwie niewiele ponad 34 % uprawnionych Pań,

   W dniu 29.09.21r. o godzinie 19.00 w remizie OSP w Miesiączkowie odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie rozdysponowanie funduszu wiejskiego i sołeckiego na 2022r., oraz zmiana w funduszu sołeckim na 2021r. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

z Poważaniem

Sołtys Jan Zielaziński