Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

 1. Zamawiający:
  Miasto i Gmina Górzno
  ul. Rynek 1
  87-320 Górzno
  NIP 8741683611
  Regon 871118419

 2.  Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu  komputerowego i multimedialnego    w ramach projektu pn. „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2021 r. w godzinach od 10 do 15 z powodu braku prądu możliwe będą przerwy w dostawie wody.

 

Zakład Usług Komunalnych w Górznie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Górznie zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Górznie tj. Górzno, ul. Chopina 1 - Szkoła Podstawowa, kran w toalecie

Ocena jakości wody (PDF)

 

Zawiera tekst:""70000,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej w Górznie w ramach rządowego programu laboratoria przyszłości"

Laboratoria Przyszłości to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. W ramach programu Miasto i Gmina Górzno otrzymała wsparcie finansowe w  wysokości 70 000,00 zł.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2021 r. (piątek)
o godz.11.00
w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Komisji  (-) Regina Lisińska

Przewodniczący Komisji  (-) Bolesław Wasielewski

Przewodniczący Komisji  (-) Jerzy Moszczyński

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2021 r. (piątek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodnicząca Komisji    (-) Janina Majkowska

Przewodniczący Komisji    (-) Tomasz Stawicki

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJI) 

Informujemy, że 07 grudnia 2021 roku(wtorek) o godz. 1600, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Górznie przy ul.  Rynek 1) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Pracownik urzędu przedstawi założenia programu oraz poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Serdecznie zapraszamy!

Miasto i Gmina Górzno  otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" – Edycja 2021, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Program "Poznaj Polskę" pozwala szkołom na uzyskanie dofinansowania wyjazdów m.in. do muzeów, miejsc pamięci, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021r. (poniedziałek) o godz. 13.00,
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad: