Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. "Modernizacja i rozbudowa pomostów na kąpielisku miejskim w Górznie". 

SZCZEGÓŁY TUTAJ

 

Górzno, dn. 14.08.2014 r. Na podstawie 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza  rokowania na:

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Górznie przy ul. Rynek 1 został wywieszony wykaz dla niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Górzno, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący działkę nr 602 o pow. 0,1170 ha, położoną w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, zapisaną w KW nr TO1B/00020770/7.

Fundacja Siechce pragnie serdecznie podziękować za współpracę w ramach festiwalu Fiesta Humana 2014. Głównym obszarem naszych działań w tym roku była edukacja nieformalna.

GALERIA ZDJĘĆ Z FIESTA HUMANA 2014

Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów z Łodzi oraz Klub Plastyka Amatora przy Łódzkim Domu Kultury serdecznie zapraszają na wystawę poplenerową prac powstałych w trakcie pleneru w Górznie. Na plenerze, który trwa od 02 do 16 sierpnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie, przebywa ponad trzydziestu zrzeszonych malarzy i rzeźbiarzy. Opiekunem artystycznym jest prof. Ryszard Hunger z łódzkiej ASP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.   Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla  uczniów rozpoczynających   w roku szkolnym 2014/2015  naukę w klasach:   II, III i VI szkoły podstawowej oraz III  szkoły ponadgimnazjalnej .

Na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)) uczniowie  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie oraz gdy w rodzinie tej występują takie problemy jak : bezrobocie pozostałych członków rodziny , niepełnosprawność ,ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , alkoholizm lub narkomania , także gdy rodzina jest niepełna – mogą liczyć na wsparcie materialne w formie stypendium szkolnego.

Diagnoza stanu kultury w Gminie Górzno już dostępna! Pod poniższym linkiem znajdą Państwo udostępniony dokument w formie dokumentu pdf. Zapraszamy do lektury!
 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć z GARMIN Iron Triathlon Górzno 2014 przygotowanej przez organizatora, firmę laboSPORT. 

PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ Z GARMIN IRON TRIATHLON GÓRZNO 2014

Zarządzenie Nr 265/2014 Burmistrza, z dnia 18.07.2014r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze  - inspektor do spraw budownictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm ) zarządza się, co następuje: 

Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku organizuje Kurs - MŁODSZY RATOWNIK Etap I. Spotkanie Organizacyjne: Odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. o godzinie 11:00 na plaży miejskiej w Górznie.

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Sprawozdanie z przeprowadzenia diagnozy kulturalnej Gminy Górzno oraz procesu pozyskania i oceny ofert do konkursu w ramach projektu "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014.

Od 30 czerwca do 4 lipca na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie przyjechało troje studentów – wolontariuszy w ramach projektu koordynowanego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Jest to organizacja , której głównym założeniem jest zwiększanie zrozumienia kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymiany praktyk.