Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie porzucenia beczek z nieznaną substancją chemiczną
w lasach regionu.
W związku z licznymi przypadkami porzucenia beczek z nieznaną substancją w lasach regionu Kujaw i Pomorza, która może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz powodować skażenie środowiska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyznaczył NAGRODĘ W KWOCIE 30 TYS. ZŁ za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców tego procederu.

więcej (pdf)

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

(-) Janina Majkowska

Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy w Górznie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gmin e Górzno.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2021r. proszone są o złożenie stosownego wniosku obiektu/zdemontowanych wyrobów azbestowych w nieprzekraczalnym terminie do 08 czerwca 2021r.

Ogłoszenie (pdf)

wniosek i oświadczenie (word)

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 191/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 maja 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021r. dla pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Urząd będzie nieczynny.

Zarządzenie (pdf)

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 maja 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) GOPS będzie nieczynny.

Zarządzenie (word)

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:  

  • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy
    do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
  • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) - nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

   W związku z realizacją przez powiaty zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020, poz. 2232),starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (word)

 

Gmina Górzno ekran startowy- telefon komórkowy typu smartfon, na ekranie herb Miasta i Gminy Górzno przedstawiającą rybę w słup a po bokach dwie złote kule, poniżej herbu napis : !go Gmina Górzno, gmina w kieszeni   

    Niezmiernie miło jest Nam poinformować Państwa, że aplikacja mobilna !go Gmina Górzno stworzona przez firmę Cityway Sp. z o.o. jest już dostępna w sklepie Google Play.

Aplikację na smartfony z systemem Android pobrać można korzystając z tego linku:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yarmobile.go.gorzno

Natomiast aplikacja !go Gmina Górzno w sklepie App Store pojawi się już wkrótce o czym Państwa poinformujemy.

 kod QR aplikacji !go Gmina Górzno