Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

znaki_strona_www.png

Miasto i Gmina Górzno realizuje projekt pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno od 0+000,00 km do 0+325,00 km” dofinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość ogółem inwestycji: 341 387,00 zł.

Wartość dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 170 693,00 zł.

Opis zadania: Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada usytuowanej w mieście Górzno , lokalnej będącej dojazdem do zabudowy mieszkalnej i budynków użyteczności publicznej do której włączone są ulice dojazdowe do innych części miasta, włączonej obustronnie do drogi powiatowej. Jezdnia o szer. 5,0m, na całej powierzchni posiada nawierzchnię asfaltową , obustronnie obramowaną krawężnikiem z obustronnym chodnikiem przyjezdniowym (o szer. 1,25-2,0m i nawierzchni z kostki betonowej. Zużycie techniczne nawierzchni jezdni (spękania, sfalowania i ubytki nawierzchni) sprawia , że konieczna jest jej przebudowa polegająca na wbudowaniu nowej warstwy ścieralnej (nawierzchnia bitumiczna gr. 3 cm) oraz remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z niezbędną regulacją wysokościową urządzeń usytuowanych w obszarze jezdni (zakończenia zasuw wodociągowych, wpusty deszczowe , pokrywy studni kanalizacyjnych) i krawężników obramowania jezdni w miejscu istniejących zjazdów do posesji przechodzących przez chodniki przyjezdniowe , jeżeli obramowanie po wykonaniu w-wy ścieralnej jezdni wyniesione ponad krawędź jezdni będzie wynosiło ≤ 2 cm."