Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

   Na terenie gminy Górzno powstaje pierwszy Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych, do którego będą mogli uczęszczać mieszkańcy naszej Gminy. Rekrutacja ruszyła 1.09.2018 roku. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górznie. DDP będzie oferował miejsca dla ok 30 osób. Należy podkreślić, iż Dzienny Dom Pomocy w Górznie będzie przeznaczony nie tylko dla seniorów. Warunkiem, który należy spełnić, aby móc ubiegać się o miejsce w placówce, jest posiadanie statusu osoby niesamodzielnej, potwierdzone zaświadczeniem od lekarza. Należy podkreślić, iż o zakwalifikowaniu się do objęcia pomocą nie decyduje kolejność zgłoszeń - brana pod uwagę będzie sytuacja materialna i życiowa Kandydatów. DDP będzie czynny 5 dni w tygodniu w godzinach  9.00-17.00. Podopieczni DDP będą mieli zapewnione 3 posiłki, dowóz do placówki oraz odwóz do domu po zakończonym dniu. W ofercie placówki znajdzie się pełna paleta działań opiekuńczych, takich jak zajęcia z logopedą czy ćwiczenia rehabilitacyjne, udzielane będzie wparcie terapeutyczne w formie terapii indywidualnej oraz grupowej. Nie zabraknie także zajęć plastycznych, muzycznych czy tanecznych.

Oprócz opieki świadczonej w placówce, będzie realizowana usługa opiekuńcza dla  6 osób, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu. Opiekunowie będą dojeżdżać do podopiecznych, robić zakupy, przygotowywać posiłki, pomagać w czynnościach związanych z prowadzeniem domu, utrzymaniem higieny osobistej itp.

Dodatkowo przy DDP w Górznie będzie działało Centrum Usług Środowiskowych, gdzie podopieczni i ich rodziny będą mogły skorzystać z usług m.in. prawnika czy psychologa.

Nabór uczestników będzie odbywał się cały wrzesień. Otwarcie placówki planowane jest na październik.