Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego:
 

„Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Górzno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.

ogłoszenie (pdf)

zał. nr 1 (pdf)

zał. nr 2 (pdf)

zał. nr 3 (pdf)

zał. nr 4 (pdf)

wyjaśnienia do załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (pdf)

Sprostowanie treści załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (pdf)

informacja o wyborze oferty (pdf)