Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Rządowy Program podjęty uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514) będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Celem programu „dobry start” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

Świadczenie „dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku szkolnym przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przez rozpoczęciem roku szkolnego). Świadczenie Dobry Start obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

 Wniosek podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze można składać już od 1 lipca w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną, tzw. papierową. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 listopada danego roku. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje bowiem wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górznie pok. nr 13 na I piętrze w  godzinach pracy urzędu tj., poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, wtorek 8.00- 16.00.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Kwota 300 zł dla ucznia nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).

Dodatkowe informacji na temat świadczenia „dobry start” można uzyskać
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie, lub pod numerem telefonu 510  246 713