Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

cieplemiesz

Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie informuje o naborze deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie   Priorytetowym "Ciepłe Mieszkanie" współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego lub najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy (jeżeli nie wszystkie lokale w budynku są Gminy) znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program wspiera montaż:
1. kotła gazowego kondensacyjnego,
2. kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
3. kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
4. ogrzewania elektrycznego,
5. pompy ciepła powietrze/woda,
6. pompy ciepła powietrze/powietrze.

Możliwe będzie również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dodatkowo do programu mogą zgłaszać się wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali na zadania:

• demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, dopuszcza się wykonanie dodatkowo:
◦ instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
◦ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
◦ ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
◦ dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
• j. w. oraz dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące wykonanie:
◦ mechanicznej z odzyskiem ciepła,
◦ ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych,
◦ dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny,
◦ dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
◦ zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą.
Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu "Ciepłe Mieszkanie": https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pokój 17 lub pod nr tel. 56 6448358.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 r.

Deklaracja do pobrania