Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

brodnicaOHP

Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w OHP
Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie młodzieży na drodze jej społecznego, zawodowego i emocjonalnego rozwoju. OHP umożliwia młodzieży mającej problemy edukacyjne kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Proces wychowawczy w OHP jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami profilaktycznymi, edukacyjnymi i resocjalizacyjnymi. Celem Hufców Pracy jest wygaszanie destruktywnych postaw i nawyków oraz budowanie postawy prospołecznej oraz poczucia indywidualnej wartości i godności.
Klasy VII i VIII skierowane są do osób, które ukończyły 15 lat oraz VI klasę szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Młodzież realizuje przyuczenie do wykonywania określonej pracy, w charakterze młodocianego pracownika. Nauka trwa 22 miesiące i kończy się egzaminem sprawdzającym.
Do OHP przyjmowani są też uczniowie trzyletniej Szkoły Branżowej I Stopnia. Młodzież realizuje naukę zawodu w charakterze pracownika młodocianego, edukacja trwa 36 miesięcy i zakończona jest egzaminem zawodowym organizowanym przez okręgową izbę egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze.
Dla młodzieży w wieku 15-18, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową a nie chce realizować obowiązku nauki w szkole, jest możliwość zdobycia zawodu w formie rzemieślniczej nauki zawodu. Jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem. Trwa ona trzy lata i zakończona jest egzaminem zawodowym.

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają:
• wsparcie w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy
• usługi doradcy zawodowego OHP badającego predyspozycje zawodowe
• pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie wszelkich formalności (m. in. przygotowanie umowy)
• ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła zainteresowań, wycieczki krajowe i zagraniczne, zajęcia sportowe
• monitorowanie postępów w nauce
• w przypadku kłopotów w nauce - organizowanie zajęć wyrównawczych
• zdobywanie nowych, dodatkowych zawodów, uprawnień i kwalifikacji w ramach realizacji projektów europejskich
• usługi Punktu Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery

W województwie kujawsko-pomorskim OHP dysponuje także dwiema jednostkami stacjonarnymi w Toruniu i Grudziądzu. Posiadają one internaty, w których młodzież jest zakwaterowana i znajduje się pod całodobową opieką kadry pedagogicznej. Dla młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do internatu zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki przebiega w systemie od poniedziałku do piątku. Do ośrodków stacjonarnych przyjmowana jest młodzież w wieku 15-18 lat, która ukończyła przynajmniej szósta klasę szkoły podstawowej.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy:
ul. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163,
pon.-pt. w godz. 7.45-18.00