Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Uprzejmie zawiadamiam, że zostało odwołane posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca 2019r. (poniedziałek).

Przewodniczący Komisji

(-) Regina Lisińska

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania, pn.: "

Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2 - Etap II".

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Górzno - link

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz.10.00 na sali USC, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji

(-) Regina Lisińska

Lista (pdf)

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania, pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenie walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu".

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Górzno - link

informuję, że wydana została decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego - kurnika, wraz z infrastrukturą towarzyszącą

obwieszczenie (pdf)

Unijny Projekt Mobilni na rynku pracy powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem, tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą  dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu i kursy językowe. Ponadto finansujemy uczestnikom zakwaterowanie, ubezpieczenie, przelot, kieszonkowe, etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje o realizowanych projektach przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty:

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020.

„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy- projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o realizowanych projektach dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ul. Rynek 1, 87-320 Górzno oraz pod adresem: http://brodnica.praca.gov.pl/ w zakładce: Rynek pracy- Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego - Szkoła w m. Fiałki (Dz. nr 323, Obręb Fiałki) - pow. 1,0200 ha,

Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,00 zł netto.

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie przy ulicy Rynek 1 o godz. 1100.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)