Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Od 11.07.2019 r. do 01.08.2019 wieś Nowy Świat w Sołectwie Szynkówko Naszej gminy walczy o głosy w plebiscycie programu Planete+ „Polska z góry” w trzeciej edycji. Zachęć do głosowania krewnych, znajomych i przyjaciół udostępniając im link na Facebooku, Twiterze albo mailem. Codziennie można oddać jeden głos. Tym razem Nowy Świat ma bardzo duże szanse zwyciężyć (w zeszłym roku Miasto Górzno brało udział lecz mniejsza miejscowość z woj.. Świętokrzyskiego zwyciężyła). Według rankingu Nowy Świat jest na 1 miejscu. Liczymy na Wasze głosy. ZWYCIĘŻYMY!

Link do głosowanie:

https://twoje-miasto.planeteplus.pl/miejscowosc/843572-nowy-swiat

   Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 roku (niedziela) w godz. od 8.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie ul. Rynek 14a.
Udział w głosowaniu z mocy prawa mają podatnicy podatku rolnego czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, z wyjatkiem gruntów zajetych na prowadzernie działaności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

 

Górzno, dnia  12-07-2019

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie  sprawująca nadzór nad wyborami do Rady  Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy  informuje, że Do  RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ zgłosili się i zarejestrowali następujący kandydaci :    
1) CHMARZYŃSKI  JACEK  - zam. Miesiączkowo  , 87-320 Górzno
2) ŁUBIŃSKI  WIESŁAW - zam. Górzno Wybudowanie , 87-320 Górzno
3) TRUSZCZYŃSKI  TOMASZ SŁAWOMIR  - zam. Miesiączkowo,  87-320  Górzno 

Przewodniczący Komisji 
-//- Łubiński Mateusz

Górzno, dnia  12-07-2019


              Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie  sprawująca nadzór nad wyborami do Rady  Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy  informuje, że w związku  dodatkowym naborem  Kandydatów na członków  Do  RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ zgłosiło się i zarejestrowało dodatkowo  dwóch kandydatów .

Przewodniczący Komisji 
-//- Łubiński Mateusz

W dniu: 17.07.2019 w Ośrodku Zdrowia ul. Pocztowa 16 w Górznie w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. 

Zapisy Rejestracja pod nr 56 498-92-56

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 17.07.2019

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy  

                                                                                                                                                                    OKO-LUX Sp z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym ,pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości 6 cm, wykonanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1"

Szczegóły w linku -> http://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/zp-271-9-2019-modernizacja-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-o-nawierzchni-bitumicznej-realizowanej-dwuwarstwowo-skladajacej-sie-z-warstwy-wiazacej-i-scieralnej-o-minimalnej-lacznej-grubosci-warstw/

Urząd Miasta i  Gminy w Górznie informuje o zamiarze złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

    Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gminę Górzno  i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Górzno o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz po podpisaniu umowy dotacji.

    Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Miasta i Gminy Górzno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

       Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych, w szczególności związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest", które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

      Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Górzno, planujący w 2019 i 2020  roku przekazać do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. wniosku, którego formularz wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie,  wejście od strony ul. Gołuńskiego oraz  na stronie internetowej:  http://www.gorzno.pl oraz http: //bip.gorzno.pl

UWAGA! Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

plakat konkurs

Wirusowe zapalenia wątroby typu B (WZW B) i C (WZW C) są chorobami zakaźnymi, które powodują stan martwiczo-zapalny wątroby i uszkadzają jej miąższ. U większości osób zakażenie przebiega bezobjawowo lub objawy nie wskazują na chorobę wątroby, co utrudnia jej rozpoznanie.

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Górzno do realizacji programu w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Górzno na bezpłatne badania diagnostyczne. Program finansowany jest w 50 % ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz w 50 % z budżetu samorządów terytorialnych, które przystąpiły do jego realizacji.

40 osób zameldowanych w gminie Górzno może bezpłatnie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -Ośrodku Zdrowia w Górznie zbadać krew pod kątem wykrywania Wirusowego Zapalenia Wątroby  B i C. Badanie przeprowadzi  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej w Rypinie w dniu 25 września 2019 r. od godz. 10:00 do godz. 13:00.

 Osoby , które chcą profilaktycznie wykonać ww. badanie krwi proszone są o zgłaszanie się do Pani Urszuli Reklin w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, tel. 56 6448360 celem dokonania wcześniejszego zapisu. Liczba miejsc ograniczona.

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

ulotka (pdf)

plakat LIPNO

brodnicaOHP

Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w OHP
Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie młodzieży na drodze jej społecznego, zawodowego i emocjonalnego rozwoju. OHP umożliwia młodzieży mającej problemy edukacyjne kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

    Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 lipca 2019 r. (środa) o godz.13.00 w Zespole Szkół w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Przewodniczący Komisji

(-) Bolesław Wasielewski