Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

 Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnia dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i  inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie a kończy dnia następnego o godz. 8.00.

Szanowni Państwo,
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” to pilotażowy program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który samorząd realizuje w okresie listopad-grudzień 2016 r. Adresatami programu są osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i znajdują się w grupie ryzyka. Są to mieszkańcy województwa, którzy leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2016r. (środa) o godz. 13.00,   w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej.

porządek obrad (pdf)

   Ogólnopolski konkurs plastyczny " Zapobiegajmy Pożarom"  ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją, życiem strażackich środowisk oraz uzdolnień plastycznych. Tematyką jaką obejmował konkurs było wszystko co się wiąże ze strażą pożarną m.in. udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczanie klęsk żywiołowych czy też historię pożarnictwa. 26 października 2016 roku jury eliminacji gminnych dokonało oceny 130 nadesłanych prac plastycznych w każdej z przedłożonych grup wiekowych. Komisja dokonująca oceny, brała pod uwagę zarówno pomysłowość jak i staranność wykonania pracy oraz zgodność pracy z tematem konkursu. Wysoko ceniona była duża świadomość zarówno treści jak i formy oraz estetyka wykonania, nietypowość i oryginalność pracy. Autorzy wyłonionych najlepszych prac  otrzymali nagrody ufundowane przez  Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Tomasza Kinickiego oraz Zarząd OSP Górzno. 

Najlepsze prace, które zostały  nagrodzone i przekazane do dalszych eliminacji powiatowych:

Informuję, że opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Górzno. W  dniu 28 listopada o godzinie 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się prezentacja w/w Planu wraz ze szkoleniem.

               Zainteresowanych proszę o wzięcie udziału.