Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

W dniu 06.12.2017 r. na Hali Sportowej w Górznie odbyły się XX Gminne Mikołajki  dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Górzno . W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja uczniowie z klas szkoły podstawowej oraz przedszkolaki wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół w Górznie odśpiewały wiele piosenek. Po uroczystym przywitaniu Mikołaja dzieci  zaprosiły go do wspólnych plasów.Po wspólnych tańcach i śpiewach   Mikołaj  wręczył  osobiście paczki małym dzieciom , natomiast  przedszkolaki oraz uczniowie  szkoły podstawowej i gimnazjum  paczki otrzymali w swoich klasach. W Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Gołkowie zorganizowano  Mikołajki dla dzieci ze Szczutowa i Gołkowa , a w Szkole Podstawowej  SPSK w Miesiączkowie dla dzieci z Miesiączkowa.

W 2017 roku w ramach  rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć  z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzież w Zespole Szkół w Górznie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Gołkowie realizowany był program „Szkolny Klub Sportowy”. Program ten  jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program ten polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2017 roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu.

W listopadzie 2017 roku została podpisana umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.700 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej (gabinetu pielęgniarki szkolnej) w Zespole Szkół w Górznie.

Gabinet pielęgniarki zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt konieczny do prawidłowego świadczenia opieki zdrowotnej w szkole.

W  2017 roku  2 grupy uczniów z klas I-III  Szkoły Podstawowej w Górznie , 1 grupa z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie oraz 1 grupa ze Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie liczące po 15 osób brały udział w   zajęciach  nauki pływania na basenie w Rypinie. Każda z grup zrealizowała  10 wyjazdów  po  2 godziny  lekcyjne , czyli razem 20 godzin lekcyjnych.

Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki  w Toruniu  pokrył koszty wynajmu basenu, wynagrodzenia instruktorów oraz nauczycieli opiekunów a  także dofinansował  Miastu i Gminie Górzno koszt dojazdu na basen w kwocie 1.500 zł. Dzięki  życzliwości  oraz środkom  finansowym  przekazanych przez Samorząd Mieszkańców miasta Górzno , który przeznaczył  2.000 zł na dowóz dzieci na basen do Rypina, uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych upowszechniających aktywność fizyczną dzieci.  Dojazd uczniów na basen ze szkół niepublicznych został zrealizowany z funduszy własnych szkół.

Jak w ubiegłych latach zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności dzieci i młodzież, do GOK-u na wspólne gotowanie i pieczenie potraw związanych z Bożym Narodzeniem. 11 i 12 grudnia, bo to w te dni spotykamy się w GOK-u, będzie już na  tyle blisko świąt, by poznać nowe przepisy, przypomnieć sobie te najbardziej znane. Przewodniczkami po świątecznych kulinariach będą seniorki z klubu seniora Radosna Jesień. Rozpoczynamy o godzinie 14:00 11-ego grudnia, ale z radością przyjmiemy każdego spóźnialskiego. Warunkiem uczestnictwa w degustacji 12 grudnia jest aktywna obecność pośród świątecznych zapachów dnia poprzedniego. Zapisy w GOK-u