Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU,
Rejon Dystrybucji w Brodnicy
Informuje, że:
- w dniu 07.09.2015 w godzinach od 08:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Czarny Bryńsk 2,
- w dniu 07.09.2015 w godzinach od 08:00 do 10:00 oraz w godzinach od 14:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Czarny Bryńsk 1,

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.

                                                                           Rolnicy z terenu Miasta i Gminy Górzno

           Powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego komisja do spraw szacowania szkód spowodowanych długotrwałą suszą będzie dokonywała także szacunku strat na terenie Miasta i Gminy Górzno w uprawach ziemniaka, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych.
W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli  szkody wskutek suszy  w/w uprawach mogą składać wnioski o oszacowanie strat w terminie do 15.09.2015 r.
O zmianach umożliwiających składanie wniosków na inne uprawy będę informować odrębnymi ogłoszeniami.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
(-) Tomasz Kinicki

Górzno, dnia 24.08.2015 r.
      
                                                                   Informacja


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 września  2015 r. (wtorek) o godz. 11:00, w Gminnym Ośrodku Kultury

w Górznie odbędzie się Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                                                                                                                                                 
                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji            
                                                                                                                            Budżetu i Finansów        
                                                                                                                                             -//-   
                                                                                                                                  Regina Lisińska