Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z LGD Pojezierze Brodnickie.
Szczegółowy harmonogram spotkań - kliknij tutaj

Rolnicy z  terenu Miasta i Gminy Górzno

Uprzejmie informuję, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołał na mój  wniosek komisję do spraw oszacowania szkód spowodowanych długotrwałą suszą. W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach wskutek  suszy, mogą składać w tut. Urzędzie Miasta i Gminy wnioski o oszacowanie strat. Termin zgłaszania do 05.08.2015 roku.

Burmistrz

/-/ Tomasz Kinicki