Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Przewodniczący Samorządu Mieszkańców informuje, że w dniu 12.04.2016 r. o godz. 19.00 w GOK odbędzie się zebranie mieszkańców Miasta Górzno.

Głównym tematem zebrania będzie podział środków finansowych do dyspozycji Samorządu Mieszkańców na 2016 rok.
Ponadto w porządku obrad przewiduje się:
-  rozliczenie finansowo - rzeczowe ze środków przeznaczonych do dyspozycji Samorządu Mieszkańców na 2015 r.
-  plan działalności Samorządu na 2016 r.

Również w porządku obrad będą omawiane zmiany nazwy ul. Świerczewskiego oraz dyskusja nad stworzeniem listy priorytetowej ulic w mieście, które mają otrzymać dodatkowe oświetlenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, Rejon Dystrybucji w Brodnicy informuje, że w dniu 07.04.2016 w godzinach od 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Górzno ulica Mickiewicza od 1 do 13.

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.

Informacja dla rolników, dotycząca naboru wniosków dotyczących ujemnych skutków przezimowania w 2016 r. - kliknij tutaj

 

Dnia 12 czerwca już po raz V w Ciechocinie odbędzie się Święto Wsi. Barwna i kolorowa uroczystość, podczas której pierwszoplanową rolę odgrywa ludowa tradycja. Prezentujący się podczas jarmarku rzemieślnicy i twórcy ludowi, pokazy dawnych zawodów, występy zespołów pieśni i tańca, obóz rycerski oraz tysiące turystów tworzą niepowtarzalną atmosferę wielkiego święta kultury wiejskiej. Pozwala to stworzyć święto kultury wiejskiej na wielu płaszczyznach. Zapraszamy wszystkie osoby pasjonujące się dziedzictwem kultury wiejskiej naszego województwa do zaprezentowania swojego stoiska podczas Święta Wsi w Ciechocinie.

szczegóły tutaj

Informujemy, że w dniu 25.03.2016 r. Urząd Miasta i Gminy w Górznie i GOPS czynny będzie do godz. 14.00.

Kasa urzędu czynna będzie do godz. 13.00