Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29  grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XV  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

   W sierpniu 2015 prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego, wolontariacie i fundacjach, która weszła w życie 9 listopada br. Z tej ustawy wynikają zmiany w zbieraniu 1%. Wprawdzie czekamy jeszcze na rozporządzenie, które te zmiany doprecyzuje, ale już teraz zachęcam do lektury oraz komentowania artykułu 1% dla kogo i na jakich zasadach na stronie: Koordynator Projektu https://fanimani.pl/blog/1-dla-kogo-i-na-jakich-zasadach/
Najważniejsza z tych zmian uderzy w mniejsze organizacje, które nie posiadają statusu OPP i dotychczas zbierały 1% pod szyldem innej organizacji, która ten status posiadała. Po nowelizacji nie jest to już możliwe, a korzystanie z tego rodzaju rozwiązań może skutkować cofnięciem zebranych środków.

Rozstrzygnięto eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. 
    Ogólnopolski konkurs plastyczny " Zapobiegajmy Pożarom"  ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją, życiem strażackich środowisk oraz uzdolnień plastycznych. Tematyką jaką obejmował konkurs było wszystko co się wiąże ze strażą pożarną m.in. udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczanie klęsk żywiołowych czy też historię pożarnictwa. Do 23 listopada należało przesłać prace  do Urzędu Miasta i Gminy w Górznie na eliminacje gminne. Na konkurs wpłynęło 130 prac. 26 listopada komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac plastycznych w każdej z przedłożonych grup wiekowych na szczeblu gminnym oraz zakwalifikowała do eliminacji powiatowych.  Lista osób których prace zostały wysłane na etap powiatowy:

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU,Rejon Dystrybucji w Brodnicy Informuje, że:
- w dniu 17.12.2015 w godzinach od 08:30 do 13:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Szczutowo 2, obwód 100,

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiadamia o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.
Więcej informacji oraz formularz składania uwag i wniosków do Planu, dostępne są tutaj.