Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2016r. (czwartek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.


Przewodniczący Komisji
(-) Jerzy Andrzejewski

   Poczucie bezpieczeństwa jest istotnym elementem w życiu każdego człowieka. Ma ono decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Ważnym jest tworzenie narzędzi, które w precyzyjny sposób pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, a także poznanie miejsc zagrożeń na terenie miasta i gminy Górzno. Jednym z elementów, które pozwoli szczegółowo sporządzić „mapę zagrożeń”, jest poznanie opinii mieszkańców, dotyczące poczucia ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Dlatego też w dniu 10 luty 2016 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędą się konsultacje społeczne z Policją aby bezpośrednio poznać problemy i oczekiwania lokalnej społeczności .

ZAPRASZAMY

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy organizuje KURS CHEMIZACYJNY. Chętni rolnicy mogą zgłaszać się pod nr tel. 723-330-654 lub (0-56) 4983653.

Szkolenie jest płatne:

- uzupełniające - 80 zł

- podstawowe - 100 zł

Planowany termin kursu - luty/marzec 2016 r.

Ogłoszenie (.pdf)

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782  z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w Górznie przy ul. Rynek 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 19.01.2016 r. do dnia 09.02.2016 r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych, działki nr 174/1 o pow. 0,0095 ha, położonej w miejscowości Zaborowo, obręb Zaborowo, gm. Górzno, zapisanej w KW nr TO1B/00049443/5.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie lub telefonicznie pod nr (56)6448358.