Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

      Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 września 2015 r. (wtorek) o godz. 11.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się Posiedzenie  Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji
Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
-//- Jerzy Rejentowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – młodszy referent - ABI w Urzędzie Miasta i Gminy
Górzno w wymiarze 1/2 etatu.
Więcej informacji tutaj.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza do składania wniosków dot. projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim". uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat. Szczegóły tutaj

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza do składania wniosków dot. projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim". Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia. Szczegóły tutaj

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do składania ofert na "Modernizację istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem komina zewnętrznego oraz wymianie kotła c.o. w budynku przy ul. Św. Floriana 12 w Górznie". Termin składania ofert upływa 15 września 2015 r. do godz. 9:00
Więcej informacji tutaj