Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

4 października w Gminnym Ośrodku Kultury spotka się blisko 40 pedagogów z regionalnych przedszkoli i szkół. W trakcie tego jednodniowego spotkania poznają czym jest portal internetowy "Teatroteka szkolna" oraz wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez autorów portalu. Spotkanie odbywa się dzięki współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć z elementami pedagogiki teatru, podzielone według grup wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa kl. 1-3, szkoła podstawowa kl. 4-6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), materiały audiowizualne oraz aktualności związane z edukacją teatralną w całej Polsce.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego stworzony przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – pracujemy z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami
w duchu pedagogiki teatru. To forma edukacji, która nie polega na procesie nauczania prowadzonym w oparciu o lekturę czy wykłady o sztuce teatru, ale – porównując do metodyki języka obcego – poprzez używanie języka teatru, nadawanie i odbieranie komunikatów w tym języku. Polega
na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia  do informacji.

W wyniku naszej pracy i doświadczeń szkoleniowych powstał portal Teatroteka Szkolna,
 z którego można skorzystać bez względu na odległość od teatru rozumianego jako instytucja kultury. Na portalu nie znajdziemy klasycznych lekcji o budowie tragedii greckiej – ale zobaczymy, w jaki sposób można poprzez wspólną pracę teatralną zbliżyć się np. do Trenów Jana Kochanowskiego, do wielu tekstów, które są trudne w odbiorze dla dzieci
i młodzieży. Teatroteka Szkolna opiera się na założeniu, że najefektywniejszy jest proces nauczania poprzez doświadczenie. Używamy metod aktywizujących, pobudzających uczniów, wyrywające ich z ławek, jednocześnie realizując zagadnienia z podstawy programowej. Cześć materiałów można wykorzystać na lekcjach, ale wiele z nich może służyć jako inspiracja do pracy pozalekcyjnej – na zajęciach teatralnych. Można korzystać z materiałów jako gotowych konspektów zajęć, ale można je też przystosowywać według własnych potrzeb. Na portalu znajdziemy także sekcję Ćwiczenia – krótkie działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i  młodzieżą. Docelowo wszystkie będą sfilmowane i umieszczone na portalu jako przykład i inspiracja do własnych działań. Równolegle do realizacji serwisu internetowego projekt zakłada stworzenie sieci metodyków zajmujących się edukacją teatralną, nauczycieli, edukatorów i autorów scenariuszy zajęć wykorzystujących metody teatralne w ramach lekcji szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym działalności kół teatralnych i programów edukacyjnych instytucji kultury, którzy uczestniczyć będą
w tworzeniu i rozwijaniu projektu. Platformie towarzyszą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli oraz edukatorów teatralnych, pokazujące możliwości wykorzystania tych narzędzi oraz zachęcające
do poszukiwania własnych sposobów działań z nowymi mediami w kontekście pedagogiki teatralnej.

Materiały można oglądać w wolnym dostępie. Zachęcamy jednak do utworzenia konta
na portalu – wówczas można dodawać własne scenariusze, które są redagowane przez nas, mieć stałą informację na temat naszych działań – spotkań, szkoleń, nowych materiałów dodawanych na portal.

Coraz bardziej popularne są lekcje filmowe i muzyczne na bliźniaczych portalach, poświęconych innym dziedzinom sztuki. Brakowało dotąd miejsca w sieci, w którym uczniowie
i nauczyciele mogliby dotknąć teatru – zapraszamy na www.teatrotekaszkolna.pl.