Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Facebook

Miasto i Gmina Górzno informuje, że rozpoczyna realizację projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno.
Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy oraz zebranie informacji na temat sposobów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także ogólnych danych o budynkach, celem określenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.
Kolejnym etapem, a tym samym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno, a także stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie Miasta i Gminy oraz oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 13.00,   w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej.

porządek obrad (pdf)

Miasto i Gmina Górzno przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

czytaj (pdf)

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji do Urzędu Miasta i Gminy Górzno na temat miejsc występowania Barszczu Sosnowskiego. Uzyskane dane posłużą do oszacowania skali problemu zwalczania barszczu Sosnowskiego. Formularz zgłoszenia można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miasta  i Gminy w Górznie, wejście od strony ul. Gołuńskiego lub u Sołtysów.

ogłoszenie i formularz (pdf)

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z/s w Przysieku
zaprasza na szkolenie

„W GRUPIE ŁATWIEJ”

Szkolenie odbędzie się:

W Restauracji „Magnolia” Małki

Dnia 15.06.2016 r. o godzinie 10:00

    4 czerwca 2016 na strzelnicy JW. 3537 w Brodnicy odbyły się X Zawody w Strzelectwie Sportowym z okazji Dnia Samorządowca organizowane przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju pod patronatem Wójta Gminy Bobrowo.