Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

   29 listopada 2017 roku jury eliminacji gminnych Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” dokonało oceny 161 nadesłanych prac plastycznych w każdej z przedłożonych grup wiekowych. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją, życiem strażackich środowisk oraz uzdolnień plastycznych. Tematyką jaką obejmował konkurs było wszystko co się wiąże ze strażą pożarną m.in. udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczanie klęsk żywiołowych czy też historia pożarnictwa. Komisja dokonująca oceny brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonanej pracy zgodne z wiekiem oraz zgodność z tematyką konkursu i estetyka wykonania pracy. Nagrody ufundowane zostały przez  Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Tomasza Kinickiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz składamy serdeczne gratulacje autorom prac zwycięskich.

Najlepsze prace, które zostały  nagrodzone i przekazane do dalszych eliminacji powiatowych:

Informujemy, że w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie przyjmuje:

  • Burmistrz – we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00,
  • Sekretarz – codziennie w godzinach pracy urzędu.

porzadek obrad grudzien 2017

13 grudnia o 18:30 zawita do Górzna kabaret FiFa-RaFa. To bardzo prężnie rozwijający się kabaret młodego pokolenia. Prezentują humor uniwersalny, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. W swoich skeczach poruszają problemy życia codziennego okraszone nutką absurdu, by przedstawić rzeczywistość w jak najbardziej krzywym zwierciadle.
Laureaci prestiżowych festiwali kabaretowych takich jak: Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA, Turniej Małych Form Satyrycznych. W sumie ich łupem padło ponad 45 nagród! Wstęp wolny.

 

plakat FiFaRaFa

 

 

Rada Miejska w Górznie

  OGŁOSZENIE

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2017r. (środa) o godz.10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 Przewodniczący Komisji

(-) Regina Lisińska

potrawy 2017

 

Międzypokoleniowe pieczenie w GOK-u

W dniu 06.12.2017 r. na Hali Sportowej w Górznie odbyły się XX Gminne Mikołajki  dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Górzno . W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja uczniowie z klas szkoły podstawowej oraz przedszkolaki wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół w Górznie odśpiewały wiele piosenek. Po uroczystym przywitaniu Mikołaja dzieci  zaprosiły go do wspólnych plasów.Po wspólnych tańcach i śpiewach   Mikołaj  wręczył  osobiście paczki małym dzieciom , natomiast  przedszkolaki oraz uczniowie  szkoły podstawowej i gimnazjum  paczki otrzymali w swoich klasach. W Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Gołkowie zorganizowano  Mikołajki dla dzieci ze Szczutowa i Gołkowa , a w Szkole Podstawowej  SPSK w Miesiączkowie dla dzieci z Miesiączkowa.

W 2017 roku w ramach  rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć  z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzież w Zespole Szkół w Górznie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Gołkowie realizowany był program „Szkolny Klub Sportowy”. Program ten  jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program ten polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2017 roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu.

W  2017 roku  2 grupy uczniów z klas I-III  Szkoły Podstawowej w Górznie , 1 grupa z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie oraz 1 grupa ze Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie liczące po 15 osób brały udział w   zajęciach  nauki pływania na basenie w Rypinie. Każda z grup zrealizowała  10 wyjazdów  po  2 godziny  lekcyjne , czyli razem 20 godzin lekcyjnych.

Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki  w Toruniu  pokrył koszty wynajmu basenu, wynagrodzenia instruktorów oraz nauczycieli opiekunów a  także dofinansował  Miastu i Gminie Górzno koszt dojazdu na basen w kwocie 1.500 zł. Dzięki  życzliwości  oraz środkom  finansowym  przekazanych przez Samorząd Mieszkańców miasta Górzno , który przeznaczył  2.000 zł na dowóz dzieci na basen do Rypina, uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych upowszechniających aktywność fizyczną dzieci.  Dojazd uczniów na basen ze szkół niepublicznych został zrealizowany z funduszy własnych szkół.