Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów  sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka.             zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo.

Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego  gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów podjęte zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha.

Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać w wyżej wymienionych nadleśnictwach.

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

- Lokal użytkowy (handlowo-gastronomiczny) o powierzchni użytkowej 116,82 m2 położony w budynku przy ul. Leśnej 24 w Górznie

Ogłoszenie (pdf)

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2018r. (wtorek) o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie (pokój nr 9), odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 Przewodniczący Komisji

(-) Justyna Łubińska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2018r. (środa) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 16 maja 2018r. (środa) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

porządek obrad (pdf)

      Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnia dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie a kończy dnia następnego o godz. 8.00.

Drogie Druhny, Szanowni Druhowie Miasta i Gminy Górzno !

       „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – są słowami stanowiącymi ideę a zarazem cel działania każdej Druhny i każdego Druha pełniącego zaszczytną służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Najczęściej to Wy jako pierwsi wkraczacie do akcji ratującej czyjeś życie, zdrowie czy mienie. Służycie bliźnim kosztem prywatnego życia, swoich rodzin i prawa do odpoczynku. Służycie nie dla profitów, zaszczytów czy odznaczeń. Często jedynym wynagrodzeniem za Wasz trud jest ciesząca się najwyższym uznaniem wdzięczność społeczeństwa, która objawia się w takich chwilach jak dzisiejszy świąteczny dzień. W imieniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Górzno i swoim własnym składam Szanownym Druhnom i Druhom z głębi serca płynące życzenia bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech każdego dnia święty Florian otacza Was swoją opieką, a Wasza trudna służba zawsze będzie źródłem osobistej satysfakcji i powodem do dumy. Życzę, aby miłość i wyrozumiałość Państwa Rodzin niezmiernie pomagała w codziennym wypełnianiu zadań i stanowiła oparcie w każdej trudnej chwili.

     Niech Wam św. Florian błogosławi.

                                                           Z serdecznymi pozdrowieniami i poważaniem

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

                                                                                                         Tomasz Kinicki

Informuję, o przedłużeniu do dnia 11.05.2018r. terminu składania wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Górzno.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

-//-Tomasz Kinicki